คณะผู้บริหาร

บรรณาธิการ: อูเมช ปราสาด, BDS, MPhil
ที่รัก ที่ปรึกษา: ราจีฟ โซนี, Ph.D.
สร้างสรรค์และดิจิทัล : Imran